Πετσιάβας

FILLERINA, CRESCINA

Η Πετσιάβας Α.Ε. ιδρύθηκε το 1920 και είναι μια από τις ισχυρότερες και πιο ιστορικές εταιρείες στην Ελληνική Αγορά. Στόχος μας είναι να στεκόμαστε δίπλα στον άνθρωπο παρέχοντας υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες.